Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Umowy - prawidłowa treść umów, zabezpieczanie umów, kary umowne

Termin

27-11-2017, 28-11-2017

Termin

27-28.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty praktyczne (technika tworzenia umów, opiniowanie i zabezpieczanie wykonania), dyskusje, kazusy

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych
 • osoby zainteresowane tematyką umów cywilnoprawnych

Cele

Pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego sporządzania umów cywilnoprawnych oraz opiniowania umów wywołujących skutki prawne w sferze działania urzędu - administracji publicznej a także pogłębienie wiedzy w obszarze prawidłowego i właściwego formułowania zabezpieczeń umów oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru prawidłowości tworzenia umów cywilnoprawnych i egzekwowania praw i zabezpieczeń umownych
 • umiejętność rozróżniania cech i skutków prawnych umów
 • prawidłowe posługiwanie się klauzulami umownymi
 • poprawienie techniki przygotowywania, umów cywilnoprawnych, ich zabezpieczenia oraz prawidłowości formułowania postanowień umownych w zakresie kar umownych

Program

 • Umowy cywilnoprawne - uwagi wstępne, praktyczne wykorzystanie
 • Essentialia negotii, accidentalia negotii, naturalia negotii - połączenie teorii i praktyki
 • Forma umów - praca na wybranych przykładach
 • Rozwiązanie umów - sposoby rozwiązywania Umów
 • Sposoby właściwego zabezpieczenia umów - praktyczne przykłady
 • Kary umowne, znaczenie, prawidłowa forma
 • Skarb Państwa a przedsiębiorca
 • Przedawnienie roszczeń umownych