Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Umowy cywilnoprawne w urzędzie

Termin

14-04-2016, 15-04-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy praktycznej; warsztaty praktyczne (technika tworzenia umów, opiniowanie umów); dyskusje, kazusy

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych
 • osoby zainteresowane tematyką umów cywilnoprawnych

Cele

 • pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego sporządzania umów cywilnoprawnych oraz opiniowania umów wywołujących skutki prawne w sferze działania urzędu - administracji publicznej
 • pogłębienie wiedzy w obszarze prawidłowego i właściwego formułowania zabezpieczeń umów oraz postanowień dotyczących kar umownych  

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru prawidłowości tworzenia umów cywilnoprawnych i egzekwowania praw i zabezpieczeń umownych
 • umiejętność rozróżniania cech i skutków prawnych umów
 • prawidłowe posługiwanie się klauzulami umownymi
 • poprawienie techniki przygotowywania, umów cywilnoprawnych, ich zabezpieczenia oraz prawidłowości formułowania postanowień umownych w zakresie kar umownych

Program

 • Rodzaje i podział umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem umów stosowanych w urzędzie
 • Essentialia negotii, accidentalia negotii, naturalia negotii
 • Forma umów
 • Rozwiązanie umów
 • Sposoby właściwego zabezpieczenia umów
 • Kary umowne, znaczenie, prawidłowa forma
 • Skarb Państwa a pojęcie przedsiębiorcy
 • Przedawnienie roszczeń umownych