dr hab. Paweł Wyrozębski

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w SGH. Współorganizator i wieloletni wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH-WUM MBA).

Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Scrum PSM), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®).

Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia