Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zarządzanie projektami

Termin

02-08-2021, 03-08-2021, 04-08-2021, 05-08-2021, 06-08-2021, 07-08-2021, 08-08-2021, 09-08-2021, 10-08-2021, 11-08-2021, 12-08-2021, 13-08-2021, 14-08-2021, 15-08-2021, 16-08-2021, 17-08-2021, 18-08-2021, 19-08-2021, 20-08-2021, 21-08-2021, 22-08-2021, 23-08-2021, 24-08-2021, 25-08-2021, 26-08-2021, 27-08-2021, 28-08-2021, 29-08-2021, 30-08-2021, 31-08-2021, 01-09-2021, 02-09-2021, 03-09-2021, 04-09-2021, 05-09-2021, 06-09-2021, 07-09-2021, 08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021

Termin

2 sierpnia - 24 listopada 2021 r.

Czas trwania

16 sesji szkoleniowych, każda po 18 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

wykład wprowadzający, dyskusja moderowana, praca w grupach, prezentacje indywidualne i grupowe, analiza studium przypadku, praca indywidualna.

Liczba uczestników

12

Adresat

członkowie zespołów projektowych i liderzy projektów z urzędów terenowych.

Cele

poszerzenie wiedzy pracowników administracji z zakresu zarządzania projektami oraz stworzenie podstaw dla bardziej procesowo-projektowego zarządzania instytucjami publicznymi.

Efekty szkolenia

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia wiedzą (rozumieją, znają):

 • kluczowe aspekty praktycznego zarządzania projektami,
 • najważniejsze pojęcia i terminy związane z zarządzaniem projektami,
 • wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia projektu,
 • zasady planowania, realizowania, monitoringu i zamykania projektu.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia potrafią:

 • ocenić konieczność powołania projektu do realizacji danego przedsięwzięcia,
 • opracować uzasadnienie biznesowe dla projektu,
 • zaplanować realizację projektu,
 • monitorować postępy realizacji projektu.

Program

 1. Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami

 2. Cykl życia projektu

 3. Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań

 4. Struktura zarządzania projektem

 5. Zarządzanie zespołem projektowym

 6. Tworzenie struktury podziału prac (WBS)

 7. Harmonogramowanie

 8. Monitorowanie projektu

 9. Zarządzanie ryzykiem w projektach