Tytuł szkolenia

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej - Organizacja Biura Portfela (PMO)

Termin

06-12-2022

Termin

6.12.2022

Czas trwania

Jeden dzień szkoleniowy– 8 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: konwersatorium połączone z warsztatami aktywizującymi związanymi z poszczególnymi aspektami tworzenia i działania PMO

Liczba uczestników

20

Koszt

750.00 PLN

Adresat

 • Kierownicy, członkowie komórek wspierających i koordynujących projekty w jednostkach administracji publicznej
 • Kierownicy średniego i wyższego szczebla, kierownicy projektów, szefowie zespołów projektowych

Cele

 • Zapoznanie uczestników z działaniem biur zarządzania projektami w organizacjach, zakresem realizowanych zadań i obszarami wsparcia biur dla projektów
 • Poznanie rekomendacji KPRM w zakresie organizacji biura portfela
 • Nabycie umiejętności analizy potrzeb i projektowania rozwiązań w zakresie organizacyjnego wsparcia dla realizacji projektów

Program

Wprowadzenie do PMO

 • Uwarunkowania organizacyjne realizacji projektów
 • Zarys koncepcji PMO i uzasadnienie problematyki
 • Przegląd typów i rodzajów PMO

Doświadczenia Rządowego Biura Monitorowania Projektów jako PMO dla polskiej administracji publicznej

Zadania i funkcje PMO w organizacjach projektowych

 • Zarządzanie i koordynacja portfela projektów: wdrażanie strategii przez projekty, priorytetyzacja, planowanie i kontrola portfela projektów
 • Funkcja zasobów ludzkich w projektach: rola kierowników projektów, dobór kierowników projektów, kompetencje zarządzania projektami i ich doskonalenie u personelu projektowego
 • Rozwój zarządzania projektami: badanie dojrzałości projektowej organizacji, implementacja i doskonalenie procedur zarządzania projektami
 • Zarządzanie wiedzą w projektach: uczenie się z projektów, techniki i narzędzia gromadzenia doświadczeń projektowych (lessons  learned), zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów;
 • Administracyjne wsparcie projektów: biuro wsparcia projektu, zarządzanie dokumentacją projektową, archiwizacja projektów

Proces wdrażania PMO w organizacji:

 • Ocena stanu wyjściowego i definiowanie potrzeb, analiza interesariuszy wdrożenia biura
 • Projektowanie PMO, dobór formy i struktury organizacyjnej
 • Planowanie działalności biura
 • Utrzymanie działania PMO, zagrożenia i pułapki dla funkcjonującego PMO

Uruchomienie PMO w jednostce administracji publicznej

Współpraca Biura portfela z KPRM

 • Raportowanie
 • MonaLiza