dr hab. Jacek Strojny

kierownik Zakładu Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, a także niezależny konsultant, trener oraz asesor Polish Project Excellence Award. Posiada 12 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Brał udział w ponad stu projektach dla przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym uczestniczył w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM.

Autor ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia