Studium Zamówień Publicznych

dwie dłonie trzymające długopisy i zadrukowaną tekstem kartkę
 • praktyczny kurs obejmujący nowe zagadnienia w zakresie zamówień publicznych
 • 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe)
 • aktualnie realizowane w formule online live, docelowo - stacjonarnie w KSAP
 • koszt udziału – 1 000 PLN netto

Cel

 • kompleksowe omówienie nowego podejścia do zamówień publicznych wynikającego z nowej ustawy Pzp
 • przećwiczenie najważniejszych nowych zagadnień (m. in. co powinna zawierać analiza potrzeb i wymagań, jak weryfikować poprawność podpisów, jak alokować ryzyka w umowach)

Adresaci

 • pracownicy instytucji zamawiających biorący udział w przygotowaniu i/lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
 • członkowie komisji przetargowych
 • wymagana jest znajomość dotychczasowych przepisów w zakresie zamówień publicznych

Zakres

 • nowe rozwiązania w zakresie udzielania zamówień publicznych wprowadzone przez nowe prawo zamówień publicznych

Najbliższe edycje

Trenerzy

 • osoby o wieloletnim i praktycznym doświadczeniu w stosowaniu przepisów Prawa zamówień publicznych
zdjęcie portretowe trenera  

Dariusz Koba – koordynator merytoryczny i wykładowca SZP
Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Jako pierwszy (w 1995 r.) Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za przygotowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i podręczników, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla trenerów i arbitrów, koordynowanie pracy trenerów i instytucji szkoleniowych. Od 20 lat doradza i prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych. Uczestniczył w wielu niestandardowych postępowaniach, opracował dziesiątki specyfikacji, regulaminów, analiz, napisał setki opinii, uczestniczył w dziesiątkach arbitraży itd., itp. Przeprowadził kilkaset szkoleń, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób.

zdjęcie portretowe trenera  

Wioleta Bajda – wykładowca SZP
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców, jak również w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi i organami kontroli. Prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi i współpracuje z DPZP. Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP i członek SKO w Warszawie. Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na UW, UAM w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej, trener realizujący specjalistyczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Tomasz Kowalewski – wykładowca SZP
Od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi – zarówno jako zamawiający i doradca zamawiających oraz wykonawców, jak również audytor i kontroler. Od 2006 r. trener i wykładowca specjalizujący się m.in. w tematyce zamówień publicznych oraz kontroli projektów unijnych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Z wykształcenia prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie.

Kontakt do opiekuna

Program

 • Cele nowego prawa – jakie problemy rząd chce rozwiązać
 • Zarządzanie kategoriami zakupowymi
 • Zasada efektywności – co oznacza jej wprowadzenie do nPzp
 • Analiza potrzeb i wymagań: kto, co i kiedy powinien zrobić
 • Planowanie i szacowanie wartości
 • Opis przedmiotu zamówienia: wymagania dotyczące cyklu życia; przedmiotowe środki dowodowe
 • Kwalifikacja wykonawców: podstawy wykluczenia, warunki udziału, kryteria selekcji, konsorcja, udostępnienie zasobów; podmiotowe środki dowodowe
 • Komunikacja elektroniczna, składanie wniosków i ofert
 • Badanie i ocena ofert
 • Umowy
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Zamówienia krajowe
 • Szczególne instrumenty
 • Protokół z postępowania w świetle nowego rozporządzenia
 • Środki ochrony prawnej
 • Kontrola
 • Polubowne rozwiązywanie sporów