Akademia Zamówień Publicznych (AZP)

Mężczyzna siedzi przy stole, pisze na kartce. Na stole stoją pieczątki.
 • zaawansowany kurs z zakresu szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych
 • uczy racjonalnego, efektywnego podejścia do zamówień publicznych
 • nie skupia się na interpretacji aktualnych przepisów prawa; uczy patrzenia na procedury przetargowe przez pryzmat celu, jakim jest realizacja zamówienia na najkorzystniejszych ekonomicznie warunkach
 • 144 godziny dydaktyczne (18 dni szkoleniowych podzielone na 5 zjazdów)
 • aktualnie realizowane w formule online live, docelowo – stacjonarnie w KSAP
 • koszt udziału – 4 800 PLN netto

Cel

 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia.

Adresaci

 • pracownicy instytucji zamawiających każdego rodzaju
 • osoby poszukujące dogłębnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, które posiadają już dobrą znajomość przepisów prawa zamówień publicznych

Zakres

 • zagadnienia zdefiniowane przez ProcurCompEU – Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych, które są nowym (przyjętym w roku 2020) narzędziem zaprojektowanym przez Komisję w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych.

Metoda

AZP jest realizowana w oparciu o koncepcję flipped blended training, czyli odwróconych szkoleń mieszanych.

„Odwrócone”, gdyż nie zaczynamy zajęć od wykładu wprowadzającego:

 • z którego niewiele pozostaje w głowach uczestników (wg badań, najwyżej 20% treści),
 • na którym niektórzy się nudzą, a inni nie nadążają,
 • po którym niewiele czasu pozostaje na praktykę.

Poznanie teorii będzie poprzedzać właściwe szkolenie.

Na końcu każdego z modułów zostanie krótko określone zadanie dla uczestników polegające na samodzielnym studiowaniu tematu kolejnego modułu na podstawie materiałów udostępnionych przez trenera oraz pozyskanych przez uczestników szkolenia: filmy, podcasty, publikacje, case’y, orzeczenia itp. Przez cały czas trener będzie do dyspozycji uczestników odpowiadając na pytania, podsuwając kolejne materiały.

„Mieszane”, gdyż po samodzielnych studiach nastąpi szkolenie właściwe, czyli zajęcia odbywające się stacjonarnie w małych grupach. Szkolenie będzie wyłącznie praktyczne:

 • dyskusje,
 • analizy przypadków,
 • warsztaty: pisanie dokumentów lub ich części.

Na zakończenie każdego modułu uczestnicy będą dysponować materiałem gotowym do zastosowania w praktyce.

Opisana koncepcja szkoleń opiera się w dużej mierze na samodzielnej pracy uczestników, na którą powinni przeznaczyć co najmniej 8 godzin przed każdym modułem. Jak często w życiu: „ile włożysz – tyle wyjmiesz”. Wierzymy, że uczestnicy Akademii chcą więcej, a więc uzyskają znacznie więcej!

Najbliższe edycje

Opinie uczestników AZP

 • „Rewelacyjne szkolenie, prowadzone przez niezwykle profesjonalne osoby. Bardzo inspirujące.”
 • „Odmienny charakter i oryginalne podejście do tematu. Wykorzystano w szkoleniu doświadczenie i podejście do problemów uczestników szkolenia.”
 • „Profesjonalne, świetny dobór kadry, informacje niezwykle przydatne w codziennej pracy w zamówieniach publicznych.”
 • „Szkolenie dotyczy zagadnień, które pomagają mi ocenić perspektywy rozwoju, zmian i ograniczeń w obszarze zamówień publicznych. Dyskusja merytoryczna w ich ramach jest bezcenna.”

Trenerzy

 • osoby o wieloletnim i praktycznym doświadczeniu w stosowaniu przepisów Prawa zamówień publicznych
zdjęcie portretowe trenera  

Dariusz Koba – koordynator merytoryczny i wykładowca AZP
Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Jako pierwszy (w 1995 r.) Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za przygotowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i podręczników, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla trenerów i arbitrów, koordynowanie pracy trenerów i instytucji szkoleniowych. Od 20 lat doradza i prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych. Uczestniczył w wielu niestandardowych postępowaniach, opracował dziesiątki specyfikacji, regulaminów, analiz, napisał setki opinii, uczestniczył w dziesiątkach arbitraży itd., itp. Przeprowadził kilkaset szkoleń, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób.

zdjęcie portretowe trenera  

Wioleta Bajda – wykładowca AZP
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców, jak również w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi i organami kontroli. Prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi i współpracuje z DPZP. Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP i członek SKO w Warszawie. Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na UW, UAM w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej, trener realizujący specjalistyczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

zdjęcie portretowe trenera  

Marek Szopa – wykładowca AZP
Profesor nauk fizycznych, pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prezes PTTB, członek Zarządu PIFS. Współzałożyciel i partner firmy edukacyjnej Exbis. Specjalista w dziedzinie zastosowania nauk ścisłych w zarządzaniu, negocjacjach i podejmowaniu decyzji. Autor ponad 70 prac naukowych i podręczników, m.in. z negocjacji i teorii gier. Wykładowca wielu międzynarodowych konferencji. Jego wykłady na YT mają ponad pół mln. wyświetleń. Twórca  gier symulacyjnych, praktyk szkoleń opartych na dowodach.

zdjęcie portretowe trenera  

Agnieszka Sikorska-Kwasieborska – wykładowca AZP
Projektantka usług oraz facilitatorka procesów projektowych. Od  8 lat współprowadzi własne studio projektowe (cooperativa studio), pracując zarówno dla podmiotów z sektora komercyjnego jak i dla instytucji publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc warsztaty projektowania innowacji społecznych oraz procesy partycypacyjne. Współzałożyciela stowarzyszenie Engage Warsaw, które promuje metody projektowe w sektorze publicznym. Absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług na SWPS.

Tomasz Kowalewski – wykładowca AZP
Od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi – zarówno jako zamawiający i doradca zamawiających oraz wykonawców, jak również audytor i kontroler. Od 2006 r. trener i wykładowca specjalizujący się m.in. w tematyce zamówień publicznych oraz kontroli projektów unijnych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Z wykształcenia prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie.

Kontakt do opiekuna AZP

​Program AZP

Szczegółowy program AZP

Moduł I Wprowadzenie. Istota zamówień publicznych (2 dni)

 • Cele zamówień publicznych
 • Pzp w systemie prawa
 • Zasady udzielenia zamówień
 • Zamówienia publiczne w organizacji
 • Opracowanie polityki zakupowej organizacji (warsztat umiejętności)

Moduł II Szacowanie wartości zamówienia. Planowanie. Strategie zakupowe (2 dni)

 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Planowanie zamówień
 • Centralizacja i decentralizacja zamówień
 • Analiza rynku. Współpraca z wykonawcami
 • Strategie zarządzania kategorią
 • Opracowanie strategii zarządzania kategorią zakupową (warsztat umiejętności)

Moduł III Analiza przedwdrożeniowa. Przygotowanie postępowania. Wybór trybu (2 dni)

 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Przedmiot zamówienia
 • Tryby udzielania zamówienia

Moduł IV Opracowanie dokumentów zamówienia. Zamówienia strategiczne. Elektronizacja (2 dni)

 • Sporządzanie dokumentów zamówienia
 • Klauzule społeczne
 • Zielone zamówienia
 • Przebieg postępowań
 • Stosowanie narzędzi elektronicznych

Moduł V Kwalifikacja wykonawców (2 dni)

 • Kwalifikacja wykonawców

Moduł VI Wybór najkorzystniejszej oferty (2 dni)

 • Badanie ofert
 • Kryteria oceny ofert
 • Zakończenie postępowania

Moduł VII Umowy w sprawie zamówień publicznych. Analiza powdrożeniowa (2 dni)

 • Umowy w sprawach zamówień publicznych na tle kodeksu cywilnego
 • Tworzenie istotnych postanowień umowy
 • Zmiana umowy
 • Rozstrzyganie sporów
 • Analiza powdrożeniowa

Moduł VIII Zamówienie jako projekt (2 dni)

 • Zarządzanie projektami (warsztat umiejętności)

Moduł IX Komunikacja i negocjacje w zamówieniach publicznych (2 dni)

 • Trening negocjacyjny (warsztat umiejętności)

Pliki do pobrania

Wideo