Studium Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa

kłódka na tle niebieskich okręgów

logo honorowego patronatu Marka Zagórskiego

 • intensywne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • realizowane pod honorowym patronatem p. Marka Zagórskiego, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji
 • Studium umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy dostarczanej przez najwyższej klasy praktyków
 • 44 godziny dydaktyczne (6 dni szkoleniowych)
 • aktualnie realizowane w formule online live, docelowo – stacjonarnie w KSAP
 • koszt udziału – 1 750 PLN netto

​Cel

 • wzmocnienie kompetencji pracowników z sektora publicznego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania usługami informatycznymi wraz z elementami cyberbezpieczeństwa.

Adresaci

 • pracownicy administracji publicznej, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków służbowych mają do czynienia z elementami szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji,
 • pracownicy, którzy odpowiadają w jednostce za tworzenie lub nadzór nad procedurami z zakresu bezpieczeństwa informacji, bądź też są poddawani ocenie przez wewnętrzne lub zewnętrzne służby kontroli i audytu,
 • kontrolerzy i audytorzy administracji rządowej, realizujący funkcje oceniające w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zakres

 • Perspektywy cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kulturę bezpieczeństwa i świadomość użytkowników w instytucji
 • Najlepsze modele i strategie bezpieczeństwa w zarządzaniu organizacjami
 • Dobre praktyki w zakresie architektury bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa technicznego
 • Procesy odporności i ciągłości działania w jednostce
 • Integracja prywatności i RODO w bezpieczeństwie

Najbliższe edycje

Zasady rekrutacji

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez ISRS (Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP) za pośrednictwem komórki szkoleniowo-kadrowej urzędu. W przypadku, jeśli urząd nie posiada loginu i hasła, zapraszamy do kontaktu na adres: szkolenia@ksap.gov.pl

Trenerzy

 • wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania, doradztwa, audytu i usprawniania organizacji.
 • oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Poznaj trenerów Studium

Kontakt do opiekuna

Program

Zobacz szczegółowy program Studium Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa

Pliki do pobrania