Staże administracyjne

słuchacze KSAP siedzą na kanapach w bibliotece. Jeden słuchacz stoi i pokazuje coś na mapie.

Ważnymi elementami programu wynikającymi z aplikacyjnego charakteru kształcenia w KSAP są staże administracyjne.

  • staże krajowe – dwa kilkumiesięczne staże organizowane w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej

  • staż zagraniczny – trwa 6 tygodni i na ogół jest organizowany w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej

Wskazując miejsca odbywania stażu, Szkoła bierze pod uwagę zgodność miejsca stażu ze ścieżką rozwoju słuchacza, ocenę okresową, oceny uzyskane przez słuchacza w dotychczasowym kształceniu oraz w miarę możliwości jego preferencje.

Staże krajowe

Słuchacze odbywają dwa staże krajowe w ministerstwach lub urzędach centralnych na stanowiskach usytuowanych blisko ośrodków decyzyjnych. 

W trakcie staży słuchacze mają okazję, pod okiem opiekunów merytorycznych, wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych.

Staże krajowe w 2023 r.

Staże zagraniczne

Staże zagraniczne umożliwiają zdobycie doświad­czenia w pracy w środowisku międzynarodowym, poznania metod działania administracji w innych krajach, nowych idei i różnorodnych rozwiązań.

Dwumiesięczne pobyty stażowe w administracjach krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych dają możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie pierwszego roku kształcenia oraz doświadczeń stażowych w instytucjach krajowych ze sposobem funkcjonowania administracji w innych krajach.

Staże zagraniczne w 2023 r.

Pliki do pobrania