Program Mentor

dwóch mężczyzn siedzi na kanapach, rozmawiają ze sobą

Program obejmuje cykl indywidualnych spotkań z mentorami – doświadczonymi pracownikami administracji publicznej (często absolwentami Szkoły). Słuchacze biorą udział w projektach realizowanych przez mentora, zapoznają się z zadaniami urzędu, w którym pracuje mentor, a także uczą się praktycznych umiejętności związanych z pracą w danym obszarze administracji. Udział w programie pomaga słuchaczom w wyborze dalszej ścieżki kariery.

Cele programu

  • rozwijanie zdolności analitycznych słuchaczy,
  • kształcenie umiejętności poprawnego argumentowania i wyszukiwania informacji,
  • rozwijanie umiejętności negocjacyjnych i prezentowania przełożonym rekomendacji,
  • umożliwienie słuchaczom kontaktu z administracją publiczną poprzez bezpośrednie kontakty z mentorem, spotkania, konferencje etc.
  • zapoznanie słuchaczy ze strukturą danego urzędu oraz zasadami funkcjonowania administracji w praktyce,
  • wskazanie słuchaczowi jego mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy,
  • pomoc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej dla słuchacza.