Dlaczego warto

uśmiechnięci młodzi ludzie w bibliotece KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej to jedyne w Polsce, podległe Premierowi, centrum doskonalenia kadr urzędniczych. Dyplom KSAP to poświadczenie najwyższych kompetencji urzędniczych i gwarancja mianowania w służbie cywilnej.

Oferujemy unikatowy program podnoszenia kompetencji urzędniczych i zarządczych. 

Forma i treści kształcenia są na bieżąco aktualizowane, tak aby sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi służba cywilna.

KSAP zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy, przekazywanej w formie warsztatów, konwersatoriów, projektów, symulacji, wizyt studyjnych i gier strategicznych. To doskonałe połączenie teorii i praktyki.

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej kształcimy do służby publicznej dlatego też, oferując duże możliwości, stawiamy wysokie wymagania zarówno wobec słuchaczy jak i ekspertów prowadzących zajęcia.

Pogłębiaj wiedzę, rozwiń zainteresowania, naucz się języków obcych!

Sprawdź zdobytą wiedzę w praktyce, 
poszerz horyzonty!

Kształtuj postawy, wymieniaj doświadczenia,
nawiązuj kontakty!

 

Program kształcenia w KSAP uwzględnia rzeczywiste potrzeby i oczekiwania administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego, praktycy i wybitni urzędnicy administracji publicznej, często absolwenci KSAP, świetnie znający potrzeby przyszłych pracodawców.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów podjął decyzję, iż w 2025 r. rozpocznie się kształcenie słuchaczy w trybie stacjonarnym (na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o KSAP w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1195).

Jeżeli chcesz służyć Polsce – zapraszamy!


Opis filmu "Dlaczego warto uczyć się w KSAP?"

Wideo