Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

Uczestnicy egzaminu piszą test.

Zachęcamy pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do przystępowania do egzaminów z języków obcych w ramach Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

 • 29.02.2024 (w godz. 10.00–13.00) – j. angielski, poziom zaawansowany C1
 • 15.03.2024 (w godz. 10.00–12.30) – j. angielski, poziom średniozaawansowany B2
 • 11.03.2024 (w godz. 09.00–11.30) – j. niemiecki, poziom średniozaawansowany B2

Uwaga! Nastąpiła zmiana godziny lingwistycznego postępowania sprawdzającego z języka francuskiego – egzamin został przesunięty z godziny 9.00 na godzinę 13.00

 • 11.03.2024  (w godz. 13.00–15.30) – j. francuski, poziom średniozaawansowany B2

W przypadku wyznaczenia dodatkowych terminów egzaminów w ramach Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Formularze zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy (razem z dowodem wpłaty) prosimy przesyłać nie później niż 5 dni przed datą egzaminu.

Zgłoszenia

Wypełniony formularz ​wraz z potwierdzeniem wpłaty za udział w postępowaniu należy:

 • złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły,
 • lub przesłać pocztą na adres:
  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
   im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
   ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 • lub, w przypadku popisu elektronicznego (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym), przesłać na adres poczty elektronicznej: lps@ksap.gov.pl

Miejsce egzaminów pisemnych

Egzaminy pisemne odbędą się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56.

Egzaminy ustne

Terminy egzaminów ustnych zostaną ustalone indywidualnie z kandydatami.

Dlaczego warto zdawać egzamin językowy w KSAP?

Certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Krajowej Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej. 

Certyfikaty Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wydawane są na poziomie średniozaawansowanym (B2), zaawansowanym (C1) i biegłym (C2).

Kto może przystąpić do egzaminu językowego?

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla słuchaczy KSAP.

Cena egzaminu

Opłata za przystąpienie do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wynosi 400 zł za egzamin z jednego języka obcego.

Egzamin może być również przeprowadzony w trybie indywidualnym, w uzgodnionym z kandydatem terminie i wówczas jego cena wynosi 2250 zł.

Zdający wnoszą opłatę za egzamin z języka obcego na nw. konto KSAP jednocześnie ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Ośrodek Kształcenia Słuchaczy przesyła pocztą elektroniczną powiadomienie o zakwalifikowaniu do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Konto

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 54
numer: PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899 BIC: PKOPPLPW

Organizacja egzaminów

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające poziom znajomości języka obcego można zdawać na poziomie biegłym (C2), zaawansowanym (C1) lub średniozaawansowanym (B2). Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Prosimy o zgłoszenie się na dany egzamin z dokumentem tożsamości około 10 minut przed godziną jego rozpoczęcia.

Kontakt

Informacje na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego można uzyskać w Ośrodku Kształcenia Słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

tel.: +48 22 60 80 211, +48 22 60 80 220
e-mail: lps@ksap.gov.pl

Pliki do pobrania