Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

Uczestnicy egzaminu piszą test.

Zachęcamy pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do przystępowania do egzaminów z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski).

12 maja 2023 r. odbędzie się dodatkowy termin Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2. Dla osób, które pozytywnie zdadzą egzaminy certyfikaty będą wydawane do 22 maja 2023 r. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty na adres lps@ksap.gov.pl do 10 maja.

W 2023 roku egzaminy odbywają się w następujących terminach:

 • 7.03.2023 (w godz. 10.00–13.00) – język angielski poziom zaawansowany C
 • 21.03.2023 (w godz. 10.00–12.30) – język angielski średniozaawansowany B2         
 • 20.03.2023  (w godz. 10.00–13.00) – język francuski poziom zaawansowany C
 • 27.03.2023 (w godz. 11.30–14.00) – język francuski średniozaawansowany B2
 • 20.03.2023  (w godz. 10.00–13.00) – język niemiecki poziom zaawansowany C
 • 29.03.2023 (w godz. 10.00–12.30) – język niemiecki średniozaawansowany B2

Formularze zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy (razem z dowodem wpłaty) prosimy przesyłać nie później niż 10 dni przed datą egzaminu.

Zgłoszenia

Wypełniony formularz ​wraz z potwierdzeniem wpłaty za udział w postępowaniu należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły lub przesłać pocztą na adres:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Miejsce egzaminów pisemnych

Egzaminy pisemne odbędą się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56.

Egzaminy ustne

Terminy egzaminów ustnych zostaną ustalone na etapie kwalifikacji do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

W przypadku wyznaczenia terminu Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego z kolejnego języka, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Dlaczego warto zdawać egzamin językowy w KSAP?

Certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Krajowej Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej. 

Certyfikaty Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wydawane są na poziomie średniozaawansowanym (B2) i zaawansowanym (C). 

Kto może przystąpić do egzaminu językowego?

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla słuchaczy KSAP.

Cena egzaminu

Opłata za przystąpienie do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wynosi 400 zł za egzamin z jednego języka obcego.

Egzamin może być również przeprowadzony w trybie indywidualnym, w uzgodnionym z kandydatem terminie i wówczas jego cena wynosi 2250 zł.

Zdający wnoszą opłatę za egzamin z języka obcego na nw. konto KSAP jednocześnie ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego przesyła pocztą elektroniczną powiadomienie o zakwalifikowaniu do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Konto

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 54
numer: PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899 BIC: PKOPPLPW

Organizacja egzaminów

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające poziom znajomości języka obcego można zdawać na poziomie zaawansowanym (odpowiadający poziomowi C) lub na poziomie średniozaawansowanym (odpowiadający poziomowi B2). Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin z dokumentem tożsamości około 10 minut przed godziną jego rozpoczęcia.

Kontakt

Informacje na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego można uzyskać w Ośrodku Kształcenia Stacjonarnego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

tel.: +48 22 60 80 211
e-mail: lps@ksap.gov.pl

Pliki do pobrania