Paweł Grotowski

Prowadzi szkolenia z Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego od 8 lat. Trener wyjeżdżających na placówki dyplomatów z MSZ oraz spoza MSZ. Obecnie współpracuję m.in. z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.  

Prowadzone szkolenia