Tytuł szkolenia

Protokół dyplomatyczny - szkolenie zamknięte

Termin

21-10-2019, 22-10-2019

Termin

21-22.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Prowadzący

Paweł Grotowski

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji oficjalnych spotkań z udziałem delegatów krajowych i zagranicznych oraz zdobycie umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku urzędu i budowania relacji z przedstawicielami innych instytucji.

Program

1. Pojęcie protokołu dyplomatycznego
2. Etykieta i dobre obyczaje
3. Zasady precedencji
4. Zasady zajmowania miejsc podczas oficjalnych spotkań
5. Zasady związane z kontaktami interpersonalnymi
6. Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach
7. Wizyty i delegacje zagraniczne
8. Profesjonalny wizerunek
9. Przyjęcia i etykieta stołu
10. Korespondencja urzędowa i elektroniczna