Tytuł szkolenia

Etykieta i protokół dyplomatyczny

Termin

26-05-2023

Termin

26.05.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

20

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Paweł Grotowski

Adresat

Pracownicy administracji publicznej średniego i wyższego szczebla biorący udział w spotkaniach krajowych i zagranicznych z udziałem zagranicznych dyplomatów, osób na najwyższych stanowiskach państwowych; współpracujący z biznesem, mediami i dziennikarzami; reprezentujący siebie oraz swoją instytucję przed innymi instytucjami w Kraju i za granicą; występujący publicznie oraz prowadzący i biorący udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i bankietach.

Cele

Szkolenie ma na celu poznanie najważniejszych zasad oficjalnej etykiety oraz protokołu dyplomatycznego w tym etykiety stroju czyli dress-code, zasad precedencji, organizacji przyjęć i uczestniczenia w nich zgodnie z powszechnymi zasadami etykiety stołu.

 

Dzięki temu, uczestnicy szkolenia nabędą pewności siebie w nawiązywaniu  relacji oficjalnych oraz w organizacji i uczestnictwie w wydarzeniach i ceremoniach z udziałem najważniejszych osób w państwie oraz z udziałem dyplomatów i gości zagranicznych.

Efekty szkolenia

Dzięki szkoleniu, uczestnicy szkolenia nabędą pewności siebie w nawiązywaniu  relacji oficjalnych oraz w organizacji i uczestnictwie w wydarzeniach i ceremoniach z udziałem najważniejszych osób w państwie oraz z udziałem dyplomatów i gości zagranicznych. Nauczą się wybierać strój właściwy do okzji i skomponować go zgodnie z zasadami etykiety. Nabędą umiejętności związane z rozsadzeniem gości, zorganizowaniem spotkania w wąskim i szerszym gronie, zarówno w sali konferencyjnej, jak i podczas przyjęcia bufetowego oraz zasiadanego, a także zorganizowaniem uroczystości z udziałem gości zagranicznych.

Program

 Część I - Etykieta stroju jako element budowy wizerunku

✔ dress code czyli odpowiedni strój do okazji

✔ charakterystyka i elementy business casual (strój swobodny)

✔ charakterystyka i elementy business suit (strój spacerowy)

✔ charakterystyka i elementy dark suit (strój wizytowy)

✔ minisłownik etykiety stroju, zegarki i inne dodatki

✔ najczęściej popełniane błędy stylistyczne i jak je naprawić

✔ sprezatura – skąd się wzięła i jak z niej korzystać

✔ charakterystyka i elementy black tie / smokingu (strój uroczysty)

✔ elegancja w dawnych czasach...

 

Część II – Elementy protokołu dyplomatycznego

✔ historyczne i pisane źródła protokołu dyplomatycznego

✔ najważniejsze zasady protokołu dyplomatycznego

✔ precedencja w relacjach międzynarodowych

✔ predecencja stanowisk publicznych w RP

✔ precedencja w praktyce: przy stole, na spotkaniu, w samochodzie

✔ organizacja spotkań krajowych i wizyt zagranicznych

zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego

✔ rola i rodzaje upominków oraz sposoby ich przekazawania

✔ flaga Rzeczypospolitej Polskiej i protokół flagowy

 

Część III - Etykieta stołu, organizacja przyjęć i kultura wina

✔ społeczna rola wspólnego spożywania posiłków

✔ najważniejsze zasady zachowania się przy stole

✔ pochodzenie, znaczenie i rola sztućców

✔ zasady poprawnego nakrycia do stołu

✔ przyjęcia oficjalne: lampka wina, przyjęcie koktajlowe, bufetowe i zasiadane

✔ zasady udziału w przyjęciach oficjalnych, bankietach, uroczystych kolacjach

✔ zasady organizacji przyjęć: ustalenie menu, nakrycie do stołu i rozsadzenie gości

✔ organizacja przyjęcia oficjalnego na przykładzie obiadu wydanego na cześć głowy państwa

✔ znaczenie kulturowe wina i jego rola podczas przyjęć i spotkań towarzyskich

✔ zasady wyboru, podawania i spożywania win

✔ jak uniknąć faux pas, czyli czego nie robić podczas przyjęcia