Krzysztof Karkowski

radca prawny, legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, a wcześniej w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wykładowca projektu Legis.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia