Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Najczęściej popełniane błędy legislacyjne oraz metody ich unikania i usuwania

Termin

22-11-2021, 23-11-2021

Termin

22-23.11.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe ( 8 godzin dydaktycznych) godz. 8.30-12.30

Forma zajęć

Warsztaty On-line

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Karkowski

Adresat

 • legislatorzy
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

Przekazanie i utrwalenie wiedzy w zakresie najbardziej przydatnych praktycznie  zagadnień związanych z projektowaniem i formułowaniem aktów normatywnych.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność rozpoznawania i unikania najczęściej popełnianych w procesie tworzenia aktów normatywnych błędów legislacyjnych, w szczególności w zakresie szczegółowego formułowania przepisów.
 • Umiejętność stosowania prawidłowych rozwiązań w ww. zakresie.
 • Umiejętność odpowiadania na najczęściej pojawiające się pytania/problemy/wątpliwości dot. zasad prawidłowego tworzenia aktów normatywnych.

Program

Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów (na przykładach dysfunkcjonalnych przepisów) oraz sposobów ich prawidłowych poprawienia, m.in. w zakresie następujących zagadnień:

 • oznaczanie tytułu aktu normatywnego, w szczególności nowelizacji
 • oznaczanie jednostek redakcyjnych, w szczególności nowelizacji
 • nowelizacja poprzez nadanie pełnego brzmienia przepisowi czy poprzez zamianę konkretnych wyrazów
 • nowelizacja rozporządzenia czasowo utrzymanego w mocy
 • przepisy odsyłające, w tym przy użyciu zwrotu „stosuje się odpowiednio”
 • wchodzenia w życie aktów normatywnych od momentu wystąpienia zdarzenia przyszłego
 • przepisy epizodycznych, przejściowe,
 • zasada domyślnego działania prawa nowego
 • skracanie okresu vacatio legis
 • działanie prawa z mocą wsteczną
 • błędy uzasadnienia akt normatywnego
 • unikanie ustaw „matrioszek” - nowelizacja nowelizacji w okresie vacatio legis
 • unikanie ustaw „wydmuszek”
 • unikanie przepisów „wiszących”.

 

Wskazanie najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się problemów w zakresie zasad prawidłowej legislacji i prawidłowych odpowiedzi na nie, np. w zakresie następujących zagadnień:

 • znaczenie spójników w teksie aktu normatywnego
 • znaczenie sformułowań w przepisach odsyłających (nie narusza, w szczególności, z zastrzeżeniem)
 • retroaktywność a retrospektywność
 • różnica między zwrotem „uchyla się” a ”traci moc”.