Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Przepisy końcowe – proste formuły redakcyjne i trudne wyjątki

Termin

16-05-2023

Termin

16.05.2023

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 8.30-15.30

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

19

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Karkowski

Adresat

  • legislatorzy
  • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

Przekazanie i utrwalenie wiedzy o przepisach końcowych w zakresie:

 - przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz Zasad Techniki Prawodawczej

- Dobrych Praktyk Legislacyjnych

- orzecznictwa TK, SN oraz sądów administracyjnych

- doktryny prawa.

Wskazanie najczęściej pojawiających się problemów i błędów w obecnej praktyce  stosowania przepisów końcowych.

Wskazanie dopuszczalnych i niedopuszczalnych sposobów rozwiązania ww. problemów.

Wyjaśnienie legislacyjnego znaczenia zwrotów stosowanych w przepisach końcowych.

Efekty szkolenia

  • nabycie/rozwinięcie umiejętności projektowania wszystkich rodzajów przepisów końcowych zgodnie z wolą prawodawcy
  • rozwinięcie umiejętności wskazania przykładów prawidłowych i nieprawidłowych praktyk w zakresie przepisów końcowych
  • wzbogacenie wiedzy praktycznej i teoretycznoprawnej pomocnej w konstruowaniu przepisów końcowych
  • opanowanie lub utrwalenie wiedzy dotyczącej przepisów końcowych
  • zrozumienie różnic pomiędzy często mylonymi przepisami przejściowymi a przepisami końcowymi
  • zrozumienie różnic pomiędzy różnymi typami przepisów końcowych

Program

Omówienie:

1) przepisów Zasad Techniki Prawodawczej oraz przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

2) Dobrych Praktyk Legislacyjnych

3) orzecznictwa TK, SN oraz sądów administracyjnych

4) doktryny prawa

- w zakresie przepisów końcowych.

 

Wskazanie najczęściej pojawiających się problemów i błędów w obecnej praktyce  stosowania przepisów końcowych.

 

Obliczanie terminów wejścia w życie przepisów.

 

Odróżnianie pojęcia „stosowania/nie stosowania przepisów” od „sformułowania „wejście w życie przepisów”.

 

Wchodzenie przepisów aktów normatywnych w różnych terminach.

 

Zasada odpowiedniego vacatio legis.

 

Dopuszczalność stosowania przepisów z mocą wsteczną.

 

Omówienie pojęć retroaktywności i retrospektywności przepisów.

 

Omówienia kwestii wchodzenie przepisów w życie uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego, w szczególności na przykładzie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

Omówienia kwestii wchodzenie przepisów w życie uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego poprzedzone publikacją komunikatu w promulgatorach innych niż Dziennik Ustaw.

 

Formułowanie przepisów ustawy wprowadzającej.

 

Zawieszenie wejścia w życie przepisów aktu prawnego ze względu na procedury notyfikacyjne.

 

Rola uzasadnienia w prawidłowym kształtowaniu przepisów końcowych, w szczególności w przypadkach odstępstw od standardowego wchodzenia przepisów w życie.