Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Najczęstsze błędy legislacyjne oraz metody ich unikania i usuwania

Termin

19-09-2023

Termin

19.09.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy 7 godz. dydaktycznych 8.30-15.30

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

19

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Karkowski

Adresat

  • legislatorzy
  • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

Przekazanie i utrwalenie wiedzy w zakresie najbardziej przydatnych praktycznie  zagadnień związanych z projektowaniem i formułowaniem aktów normatywnych.

Efekty szkolenia

  • Umiejętność rozpoznawania i unikania najczęściej popełnianych w procesie tworzenia aktów normatywnych błędów legislacyjnych, w szczególności w zakresie szczegółowego formułowania przepisów.
  • Umiejętność stosowania prawidłowych rozwiązań w ww. zakresie.
  • Umiejętność odpowiadania na najczęściej pojawiające się pytania/problemy/wątpliwości dot. zasad prawidłowego tworzenia aktów normatywnych.

Program

 

Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów (na przykładach dysfunkcjonalnych przepisów) oraz sposobów ich prawidłowych poprawienia, m.in. w zakresie następujących zagadnień:

- oznaczanie tytułu aktu normatywnego, w szczególności nowelizacji

- oznaczanie jednostek redakcyjnych, w szczególności nowelizacji

- nowelizacja poprzez nadanie pełnego brzmienia przepisowi czy poprzez zamianę konkretnych wyrazów

- nowelizacja rozporządzenia czasowo utrzymanego w mocy

- przepisy odsyłające, w tym przy użyciu zwrotu „stosuje się odpowiednio”

- wchodzenia w życie aktów normatywnych od momentu wystąpienia zdarzenia przyszłego

- przepisy epizodycznych, przejściowe,

- zasada domyślnego działania prawa nowego

- skracanie okresu vacatio legis

- działanie prawa z mocą wsteczną

- błędy uzasadnienia akt normatywnego

- unikanie tzw. „ustaw matrioszek” - nowelizacja nowelizacji w okresie vacatio legis

- unikanie tzw. „ustaw wydmuszek”

- unikanie tzw. „przepisów wiszących”.

 

Wskazanie najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się problemów w zakresie zasad prawidłowej legislacji i prawidłowych odpowiedzi na nie, np. w zakresie następujących zagadnień:

- znaczenie spójników w teksie aktu normatywnego

- znaczenie sformułowań w przepisach odsyłających (nie narusza, w szczególności, z zastrzeżeniem, z uwzględnieniem)

- retroaktywność a retrospektywność

- różnica między zwrotem „uchyla się” a ”traci moc”.