Grzegorz Chmielewski

Wieloletni pracownik MSZ, były zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ; brał udział w przygotowaniach i realizacji wielu wizyt i spotkań: głów koronowanych, prezydentów, premierów oraz ministrów spraw zagranicznych; współorganizator pielgrzymek papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI w Polsce; podczas polskiej prezydencji w Radzie UE pracował w referacie obsługi protokolarnej tego przedsięwzięcia; prowadził szkolenia dla urzędów centralnych, osób wyjeżdżających na placówki dyplomatyczne, dla administracji lokalnej i samorządowej, studentów oraz młodzieży szkolnej.

Prowadzone szkolenia