Tytuł szkolenia

Organizacja wizyt zagranicznych, wydarzeń medialnych i przyjęć

Termin

10-03-2020, 11-03-2020

Termin

10-11.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład uzupełniony prezentacją, projekcją filmów oraz ćwiczeniami

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Chmielewski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej, w tym państwowej i samorządowej
 • pracownicy instytucji oświatowych i ośrodków kultury
 • wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Cele

Wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego i etykiety przy organizacji wizyt, przyjęć  i konferencji prasowych.

Efekty szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych przy organizacji wizyt, przyjęć czy też wydarzeń medialnych.

Program

 • Wizyty
  • znaczenie i rola wizyt
  • podział i rodzaje wizyt i ich charakterystyka
  • standardowe punkty programu
  • przygotowanie wizyty
 • Konferencje prasowe - relacje z mediami
  • formy współpracy z dziennikarzami
  • rzecznik prasowy
  • obsługa medialna wydarzeń
  • rodzaje spotkań z mediami
  • konferencja prasowa
 • Przyjęcia
  • rola i cel przyjęć
  • formuły przyjęć
  • zaproszenia
  • przyjęcia zasiadane
  • przyjęcia na stojąco