Tytuł szkolenia

Organizacja wizyt zagranicznych, konferencji prasowych oraz przyjęć

Termin

04-10-2017, 05-10-2017

Termin

4-5.10.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład uzupełniony prezentacją, projekcją filmów oraz ćwiczeniami

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Chmielewski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej, w tym państwowej i samorządowej
 • pracownicy instytucji oświatowych i ośrodków kultury
 • wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Cele

Wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego i etykiety przy organizacji wizyt, przyjęć i konferencji prasowych.

Efekty szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych przy organizacji wizyt, przyjęć czy też wydarzeniach medialnych.

Program

 • Wizyty
  • Znaczenie i rola wizyt
  • Podział i rodzaje wizyt i ich charakterystyka
  • Standardowe punkty programu
  • Przygotowanie wizyty
 • Konferencje prasowe - relacje z mediami
  • Formy współpracy z dziennikarzami
  • Rzecznik prasowy
  • Obsługa medialna wydarzeń
  • Rodzaje spotkań z mediami
  • Konferencja prasowa
 • Przyjęcia
  • Rola i cel przyjęć
  • Formuły przyjęć
  • Zaproszenia
  • Przyjęcia zasiadane
  • Przyjęcia na stojąco