Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Organizacja wizyt zagranicznych, wydarzeń medialnych i przyjęć

Termin

15-06-2021, 16-06-2021

Termin

15-16.06.2021

Forma zajęć

Wykład z prezentacją zagadnień oraz wykonywaniem ćwiczeń

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Chmielewski

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej

Cele

Przybliżyć, zapoznać oraz rozwinąć umiejętności związane z wykorzystywaniem protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety przy przygotowaniu
i realizacją wizyt zagranicznych, wydarzeń medialnych i przyjęć

Program

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Zasady i reguły protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety

1.2. Precedencja i starszeństwo

1.3. Hierarchia miejsc - zagospodarowanie przestrzeni
       (samochód, stoły prezydialne, widownia, formuły rozmów, wspólna
       fotografia, ekspozycje flagowe)

2. Wizyty zagraniczne

2.1. Znaczenie i rola wizyt zagranicznych

2.2. Podział i rodzaje wizyt oraz ich charakterystyka

2.3. Jakie wizyty zagraniczne może organizować urząd . instytucja ?

2.4. Gość / delegacja - wizyta w instytucji / urzędzie

2.5. Współpraca z tłumaczem

2.6. Podpisanie dokumentów

2.7. Organizacja wizyty delegacji zagranicznej
        (od zaproszenia do podziękowań)

3. Wydarzenia medialne

3.1. Formy współpracy z mediami

3.2. Rzecznik prasowy

3.3. Rodzaje spotkań z mediami

3.4. Obsługa medialna wydarzeń

3.5. Konferencje prasowe - przygotowanie i przebieg

4. Przyjęcia małe i duże

4.1. Rola i znaczenie przyjęć

4.2. Podział i rodzaje przyjęć i ich charakterystyka

4.3.Organizacja przyjęć

4.4. Zaproszenia

4.5. Przyjęcia zasiadane

4.6. Przyjęcia na stojąco