Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Organizacja wizyt zagranicznych, przyjęć oraz konferencji prasowych

Termin

07-03-2017, 08-03-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład uzupełniony prezentacją, projekcją filmów oraz ćwiczeniami

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Chmielewski

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej, w tym państwowej i samorządowej
 • pracownicy instytucji oświatowych i ośrodków kultury
 • wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

Cele

Wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego i etykiety przy organizacji wizyt, przyjęć  i konferencji prasowych

Efekty szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych przy organizacji wizyt, przyjęć czy też wydarzeniach medialnych

Program

 • Wizyty
 • Znaczenie i rola wizyt
 • Podział i rodzaje wizyt i ich charakterystyka
 • Standardowe punkty programu
 • Przygotowanie wizyty
 • Przyjęcia
 • Rola i cel przyjęć
 • Formuły przyjęć
 • Zaproszenia
 • Przyjęcia zasiadane
 • Przyjęcia na stojąco
 • Konferencje prasowe - relacje z mediami
 • Formy współpracy z dziennikarzami
 • Rzecznik prasowy
 • Obsługa medialna wydarzeń
 • Rodzaje spotkań z mediami
 • Konferencja prasowa