Bartosz Żukowski

Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii UŁ; autor książek i artykułów z zakresu filozofii, logiki oraz kognitywistyki; współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi; posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania logiki i dziedzin pokrewnych.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia