Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Kariera w Instytucjach Unijnych – konkursy EPSO

Termin

25-03-2020, 26-03-2020

Termin

25-26.03.2020

Czas trwania

18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, ćwiczenia w oparciu o materiały dydaktyczne – testy autorskie sprawdzające kompetencję werbalną, numeryczną, abstrakcyjną oraz kompetencję dotyczącą oceny sytuacji

Liczba uczestników

18

Koszt

990.00 PLN

Adresat

  • pracownicy administracji krajowej każdego szczebla
  • absolwenci wyższych uczelni z tytułem magistra, preferowane kierunki to: prawo, administracja, europeistyka, ekonomia, finanse, politologia, stosunki międzynarodowe
  • pracownicy organizacji pozarządowych, fundacji, centrów informacyjnych prowadzących działalność związaną z tematyką Unii Europejskiej, funduszy europejskich.

Cele

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką procesów selekcji ESPO, przeprowadzenie słuchaczy przez symulację konkursu ESPO.

Efekty szkolenia

  • przekazanie słuchaczom wiedzy na temat specyfiki konkursów ESPO  oraz związanych z nimi typami zatrudnienia
  • przekazanie słuchaczom narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych, oraz kompetencji sprawdzanych podczas Assessment Centre.

Program

  • Wprowadzenie do zasad ogólnych konkursu.
  • Rozumowanie i testy werbalne, numeryczne, abstrakcyjne.
  • Etapy Assessment Centre: oral presentation, structured interview, group exercise.