Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Kariera w instytucjach unijnych - konkursy EPSO - rozumowanie i ocena sytuacji oraz AC

Termin

22-04-2016, 29-04-2016

Czas trwania

22 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-18.30

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia, testy autorskie sprawdzające wybrane kompetencje

Liczba uczestników

25

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej każdego szczebla, którzy chcą dobrze przygotować się do pierwszego etapu konkursu Europejskiego Centrum Doboru Kadr (EPSO)
 • osoby, które zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach unijnych lub w międzynarodowych korporacjach, gdzie nabór przebiega w oparciu o testy i AC

Cele

Przeprowadzenie uczestników przez symulację pierwszego i drugiego etatu konkursu EPSO (od testów komputerowych po Assessment Centre.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki konkursów ESPO  oraz związanych z nimi typami zatrudnienia
 • poznanie  narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych oraz zaznajomienie się z metodą Assessment Centre umożliwiające przygotowanie się do konkursu EPSO

Program

 • Kompetencje przyszłego urzędnika poszukiwane przez EPSO
 • Elementy logiki formalnej wykorzystywane w rozumowaniach werbalnych
 • Metody matematyczne wykorzystywane w rozumowaniach numerycznych: operacje arytmetyczne, ułamki, działania na procentach, proporcje, użyteczne prawa i reguły obliczeniowe, popularne błędy rachunkowe
 • Metody rozwiązywania testów z zakresu rozumowań abstrakcyjnych
 • Skróty i „chwyty” heurystyczne
 • Rozwiązywanie testów oceny sytuacji wraz z omówieniem metodologii testowej oraz dokonywanie dekonstrukcji zadań testowych
 • Studium przypadku
 • Group exercise
 • Oral presentation
 • Structured interview