Tytuł szkolenia

Kariera w instytucjach unijnych – przygotowanie do konkursów EPSO - studium dla osób zainteresowanych pracą w instytucjach unijnych

Termin

15-06-2019, 16-06-2019, 22-06-2019

Termin

15-16 oraz 22.06.2019

Czas trwania

godz. 9.00-16.00, tj. 3 dni szkoleniowe (24 godz. dydaktyczne)

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, ćwiczenia w oparciu o materiały dydaktyczne – testy autorskie sprawdzające kompetencję werbalną, numeryczną, abstrakcyjną oraz kompetencję dotyczącą oceny sytuacji

Liczba uczestników

18

Koszt

1390.00 PLN

Adresat

  • pracownicy administracji krajowej każdego szczebla
  • absolwenci wyższych uczelni z tytułem magistra, preferowane kierunki to: prawo, administracja, europeistyka, ekonomia, finanse, politologia, stosunki międzynarodowe
  • pracownicy organizacji pozarządowych, fundacji, centrów informacyjnych prowadzących działalność związaną z tematyką Unii Europejskiej, funduszy europejskich

Cele

zapoznanie słuchaczy ze specyfiką procesów selekcji ESPO, przeprowadzenie słuchaczy przez symulację konkursu ESPO

Program

  • Wprowadzenie do zasad ogólnych konkursu, jak również omówienie związanych z nimi typów zatrudnienia
  • Rozumowanie i testy werbalne, numeryczne, abstrakcyjne
  • Etapy Assessment Centre:
  •  oral presentation
  •  structured interview
  •  group exercise