Włodzimierz Zając

legislator z doświadczeniem w praktyce legislacji parlamentarnej i rządowej.  Od ponad dwudziestu lat prowadzi szkolenia oraz  zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu „Zasad techniki prawodawczej” i procesu legislacyjnego, które zawsze są wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na dobrze dobrane przykłady i praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia