Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnej

Termin

30-06-2020

Termin

30.06.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.30-14.30

Forma zajęć

Warsztat prowadzony drogą internetową online

Liczba uczestników

15

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Włodzimierz Zając

Adresat

 • pracownicy departamentów merytorycznych ministerstw i urzędów centralnych zajmujący się opracowywaniem projektów ustaw i rozporządzeń
 • pracownicy departamentów prawnych i legislacyjnych ministerstw i urzędów centralnych
 • legislatorzy sejmowi i senaccy

Cele

 • zapoznanie z systemowymi i praktycznymi warunkami formułowania upoważnień do wydawania wszystkich rodzajów aktów wykonawczych do ustaw,
 • podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie redagowania upoważnień ustawowych

Efekty szkolenia

 • umiejętność redagowania upoważnień ustawowych zgodnie z wymogami konstytucyjnymi i rzeczywistymi potrzebami regulacyjnymi podmiotu upoważnionego,
 • poprawa jakości upoważnień w projektach ustaw,
 • zmniejszenie liczby problemów związanych z redagowaniem projektów rozporządzeń

Program

 • Formułowanie upoważnień do wydania rozporządzeń w „Zasadach techniki prawodawczej” i w praktyce legislacyjnej a uwarunkowania konstytucyjne
 • Upoważnienia do „nietypowych” rozporządzeń
 • Przepisy upoważniające do wydania aktów prawa miejscowego i wewnętrznego
 • Zmiana treści upoważnienia a akt wykonawczy
 • Do każdego z zagadnień merytorycznych kazusy z rozwiązaniami omawianymi online