Sebastian Burgemejster

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Posiadacz międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, COSO, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia