Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Studium bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

Termin

13-11-2020

Termin

 

 • 13.11.2020
 • 17.11.2020
 • 23.11.2020
 • 27.11.2020
 • 02.12.2020
 • 11.12.2020
 • 18.12.2020r 
   

Czas trwania

Program studium przewiduje eksperckie kształcenie w wymiarze 7 dni szkoleniowych (42 godziny dydaktyczne).  Zajęcia będą realizowane online na platformie Livewebinar

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

25

Koszt

1050.00 PLN

Adresat

Do udziału w studium zapraszamy:

 

 • pracowników administracji publicznej, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków służbowych mają do czynienia z elementami szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji,
 • pracowników, którzy odpowiadają w jednostce za tworzenie lub nadzór nad procedurami z zakresu bezpieczeństwa informacji, bądź też są poddawani ocenie przez wewnętrzne lub zewnętrzne służby kontroli i audytu,
 • kontrolerów i audytorów administracji rządowej, realizujących funkcje oceniające w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Cele

Celem studium jest wzmocnienie kompetencji pracowników z sektora publicznego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania usługami informatycznymi wraz z elementami cyberbezpieczeństwa

Program

Projekt realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji.

W programie studium między innymi:

 • Jaki jest stan obecny i perspektywy cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Dlaczego nie należy się bać kontroli i audytu. Jak współpracować z tymi, którzy nas oceniają?
 • Jak zbudować kulturę bezpieczeństwa i świadomość użytkowników w mojej organizacji?
 • Czy można wskazać najlepsze modele i strategie bezpieczeństwa w zarządzaniu organizacjami?
 • Skąd czerpać dobre praktyki w zakresie architektury bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa technicznego?
 • W jaki sposób ustanowić procesy odporności i ciągłości działania w jednostce?
 • Co z tym RODO w IT? Integracja prywatności i RODO w bezpieczeństwie