Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Studium bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

Termin

18-05-2021

Termin

 • 18.05.2021
 • 25.05.2021
 • 08.06.2021
 • 15.06.2021
 • 22.06.2021
 • 29.06.2021

Czas trwania

Program studium przewiduje eksperckie kształcenie w wymiarze 6 dni szkoleniowych (44 godziny dydaktyczne). Zajęcia będą realizowane online na platformie Livewebinar.

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

25

Koszt

1650.00 PLN

Adresat

Do udziału w studium zapraszamy:

 • pracowników administracji publicznej, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków służbowych mają do czynienia z elementami szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji,
 • pracowników, którzy odpowiadają w jednostce za tworzenie lub nadzór nad procedurami z zakresu bezpieczeństwa informacji, bądź też są poddawani ocenie przez wewnętrzne lub zewnętrzne służby kontroli i audytu,
 • kontrolerów i audytorów administracji rządowej, realizujących funkcje oceniające w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cele

Celem studium jest wzmocnienie kompetencji pracowników z sektora publicznego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania usługami informatycznymi wraz z elementami cyberbezpieczeństwa.

Program

W programie studium między innymi:

 • Jaki jest stan obecny i perspektywy cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Dlaczego nie należy się bać kontroli i audytu. Jak współpracować z tymi, którzy nas oceniają?
 • Jak zbudować kulturę bezpieczeństwa i świadomość użytkowników w mojej organizacji?
 • Czy można wskazać najlepsze modele i strategie bezpieczeństwa w zarządzaniu organizacjami?
 • Skąd czerpać dobre praktyki w zakresie architektury bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa technicznego?
 • W jaki sposób ustanowić procesy odporności i ciągłości działania w jednostce?
 • Co z tym RODO w IT? Integracja prywatności i RODO w bezpieczeństwie.