Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Praktyczne aspekty kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

Termin

06-04-2020, 07-04-2020

Termin

6-7.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

1190.00 PLN

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli

Cele

Celem szkolenia jest pozyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu kontroli, tak aby słuchacz mógł samodzielnie zaplanować i zrealizować zadanie kontrolne z zakresu IT.

Efekty szkolenia

 • nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnej realizacji procesu kontroli systemów TI
 • poznanie w praktyce technik i metod planowania i prowadzenia kontroli systemów TI
 • zrozumienie obecnie stosowanych przepisów, międzynarodowych standardów oraz wykorzystywanie najlepszych praktyk z zakresu kontroli i audytu systemów IT

Program

 • Wstęp dotyczący wykorzystania funkcji kontroli do oceny i wsparcia TI
 • Standardy bezpieczeństwa:
  • ISO 27001 i 27002 – Standardy i wytyczne do budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • ISO 27005 – Standard zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  • ISO 22301 – Standard zarządzania ciągłością działania
 • Relacje pomiędzy standardami i wyjaśnienie jak je wspólnie stosować
 • Blok I - dotyczący projektowania i wdrażania SZBI
 • Blok II - dotyczący zarządzania aktywami i zarządzania ryzykiem związanym z SZBI
 • Blok III - dotyczący zabezpieczeń, w szczególności aspektów informatycznych w SZBI
 • Blok IV - dotyczący zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania