Piotr Rakowski

specjalista z zakresu prawa i praktyki funkcjonowania UE. Doktor nauk prawnych. Były radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli i  ekspert narodowy w SG Rady UE. Był sekretarzem podzespołu negocjacyjnego ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w trakcie negocjacji o członkostwo RP w UE. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i polityki UE. Prowadził wykłady organizowane przez KSAP m.in. w trakcie przygotowań do polskiej Prezydencji w Radzie UE. Ekspert Biura Taiex przy Komisji Europejskiej. Doświadczony trener.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia