Tytuł szkolenia

Jak być skutecznym w relacjach z UE. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym w ujęciu formalnym i praktycznym

Termin

02-04-2020

Termin

2.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady oraz ćwiczenia zespołowe, studia przypadków i ćwiczenia na tekstach

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Piotr Rakowski

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych urzędów odpowiedzialni m.in. za obsługę problematyki unijnej
 • aplikanci administracyjni zainteresowani sprawami UE

Cele

Przygotowanie i/lub wzbogacenie warsztatu koniecznego do efektywnego funkcjonowania w ramach procesu decyzyjnego UE przez urzędnika administracji rządowej/publicznej. Utrwalenie posiadanej wiedzy i jej rozwinięcie. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie i utrwalenie posiadanej wiedzy
 • przyswojenie kluczowych elementów teoretycznych i praktycznych, związanych z procesem decyzyjnym w UE
 • nabycie nowych, kluczowych umiejętności niezbędnych w pracy urzędnika/delegata 

Program

 • Podstawy formalno-prawne procesu decyzyjnego w UE
 • Regulaminy wybranych instytucji i ich stosowanie
 • Warsztat sprawnego przygotowania do grupy roboczej
  • koordynacja stanowiska kraju / uzgodnienia
  • przygotowanie instrukcji
  • udział w posiedzeniu
  • raport / konkluzje / sprawozdanie
  • „Lobbing” i jego etapy
  • budowanie koalicji: z kim, kiedy, jak
 • Budowanie relacji z innymi uczestnikami (państwa członkowskie, agencje, podmioty organizacyjne)
 • Prezydencja w Radzie UE
  • podstawy i programowanie
  • przygotowanie do posiedzenia, prowadzenie i konkluzje
  • rola ciał pomocniczych i współpraca
  • pozycja przewodniczącego
 • Relacje międzyinstytucjonalne w UE a urzędnik
 • Rola mediów społecznościowych