Tytuł szkolenia

Urzędnik i funkcjonariusz w środowisku międzynarodowym

Termin

12-03-2020

Termin

12.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia, symulacje, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Piotr Rakowski

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych urzędów odpowiedzialni planujący pracę w środowisku międzynarodowym
 • aplikanci administracyjni
 • funkcjonariusze organów ochrony porządku publicznego planujący pracę poza granicami RP 

Cele

Skuteczne przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych poza granicami RP. Utrwalenie posiadanej wiedzy i jej rozwinięcie. Nabycie nowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie i utrwalenie posiadanej wiedzy
 • przyswojenie kluczowych elementów teoretycznych i praktycznych, związanych z funkcjonowaniem poza granicami RP, realizując obowiązki służbowe
 • nabycie nowych, kluczowych umiejętności

Program

 • Państwo i jego organy w stosunkach międzynarodowych
 • Organizacje międzynarodowe i inni uczestnicy stosunków międzynarodowych
 • Wybrane elementy prawa dyplomatycznego i konsularnego
 • Organizacja Ambasady i urzędu konsularnego
 • Negocjacje międzynarodowe (aspekt teoretyczny i praktyczny)
 • Organizacja wizyt międzynarodowych i wydarzeń – perspektywa placówki
 • Ochrona informacji niejawnych na placówce, korespondencja dyplomatyczna
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo osobowe i placówki – podstawowe zasady
 • Współpraca w sprawach bezpieczeństwa w kraju urzędowania
 • Praca poza granicami a rodzina – perspektywa praktyczna