Tytuł szkolenia

Jak być skutecznym w relacjach z UE. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym w ujęciu formalnym i praktycznym

Termin

14-06-2019

Termin

14.06.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady oraz ćwiczenia zespołowe. Studia przypadków i ćwiczenia na tekstach.

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Piotr Rakowski

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych urzędów odpowiedzialni m.in. za obsługę problematyki unijnej
 • aplikanci administracyjni zainteresowani sprawami UE

Cele

Przygotowanie i/lub wzbogacenie warsztatu koniecznego do efektywnego funkcjonowania w ramach procesu decyzyjnego UE przez urzędnika administracji rządowej/publicznej. Utrwalenie posiadanej wiedzy i jej rozwinięcie. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie i utrwalenie posiadanej wiedzy
 • przyswojenie kluczowych elementów teoretycznych i praktycznych, związanych z procesem decyzyjnym w UE
 • nabycie umiejętności niezbędnych w pracy urzędnika/delegata
 • symulacja posiedzenia 

Program

 • Podstawy formalno-prawne procesu decyzyjnego w UE
 • Regulaminy wybranych instytucji i ich stosowanie
 • Warsztat sprawnego przygotowania do grupy roboczej

Koordynacja stanowiska kraju / uzgodnienia
Przygotowanie instrukcji
Udział w posiedzeniu
Raport / konkluzje / sprawozdanie
„Lobbing” i jego etapy
Budowanie koalicji: z kim, kiedy, jak

 • Budowanie relacji z innymi uczestnikami (państwa członkowskie, agencje, podmioty organizacyjne)
 • Prezydencja w Radzie UE

Podstawy i programowanie
Przygotowanie do posiedzenia, prowadzenie i konkluzje
Rola ciał pomocniczych i współpraca
Pozycja przewodniczącego

 • Relacje międzyinstytucjonalne w UE a urzędnik
 • Rola mediów społecznościowych