Marcin Łapa

Akredytowany trener metodyki PRINCE2; na stałe związany z firmą INPROGRESS, która organizuje szkolenia z brytyjskich standardów zarządzania; jego doświadczenie zawodowe obejmuje kilkunastoletnią praktykę w działach informatycznych, rozwoju i jako kontraktowego konsultanta i kierownika projektów. Prowadził i uczestniczył w projektach biznesowych i informatycznych, przede wszystkim w zakresie budowania i dostosowywania, a także wdrażania systemów klasy ERP, CRM, autorskiego systemu serwisowego wspierającego pracę serwisu technicznego, narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji; przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu zarządzania projektami według PRINCE2.

Prowadzone szkolenia