Tytuł szkolenia

PRINCE2 Foundation – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

02-10-2017, 03-10-2017, 04-10-2017

Termin

2-4.10.2017

Czas trwania

I termin 2-4.10.2017

II termin 27-29.11.2017

24 godziny dydaktyczne w tym egzamin (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

 

Forma zajęć

Wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2000.00 PLN

Prowadzący

Marcin Łapa

Adresat

Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2.

Cele

Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2 Foundation i kończy się egzaminem.

Program

 • Przegląd metodyki PRINCE2
 • Temat Organizacja
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego międzynarodowego certyfikatu „PRINCE2® Foundation”. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany przez AXELOS bezterminowo. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Koszt egzaminu wliczony jest w cenę całego kursu.