Tytuł szkolenia

PRINCE2® Foundation – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

26-09-2018, 27-09-2018, 28-09-2018

Termin

26-28.09.2018

Czas trwania

27 godzin dydaktycznych w tym egzamin (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Prowadzący

Marcin Łapa

Adresat

osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2®

Cele

Szkolenie oparte jest o wymagania stawiane kandydatom PRINCE2® Foundation i kończy się egzaminem

Program

 • Metodyka PRINCE2® - wprowadzenie
 • Organizacja – odpowiedzialności i obowiązki osób w projekcie
 • Przygotowanie Projektu – cele i zakres procesu
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Inicjowanie Projektu
 • Czym są Plany Projektu?
 • Jakość – definicja, podejście PRINCE2® do Tematu Jakość
 • Ryzyko i procedura zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Postępy
 • Sterowanie Etapem – cele, zakres i przeznaczenie
 • Zmiana
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Zamykanie Projektu
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation - omówienie

Egzamin PRINCE2® Foundation można zdawać w języku polskim lub angielskim. Egzamin umożliwia uzyskanie oficjalnego międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation. Certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami jest wydawany przez AXELOS bezterminowo. Cena kursu obejmuje koszt egzaminu.