Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

PRINCE2 Practitioner – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

17-10-2016, 18-10-2016, 19-10-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 8.00-16.00 + egzamin w godz. 9.00-12.00

Forma zajęć

Warsztaty, aktywne formy nauczania, studia przypadków, dyskusje oraz egzamin

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Prowadzący

Marcin Łapa

Adresat

 • osoby posiadające certyfikat PRINCE2 Foundation
 • obecni i przyszli kierownicy projektów
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą zgłębić standard zarządzania projektami PRINCE2

Cele

Pogłębienie wiedzy poznanej na poziomie Foundation i przygotowanie do egzaminu na poziomie Practitioner

Program

 • Powtórzenie zależności w modelu procesów PRINCE2
 • Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 • Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 • Strategia Zarządzania Komunikacją
 • Etap inicjowania
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Ścieżka Audytu Jakości
 • Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat Zmiana
 • Reakcje na ryzyko
 • Raporty
 • Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Zamykanie Projektu
 • Podsumowanie i produkty zarządcze
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Practitioner

Kurs kończy się egzaminem PRINCE2 Practitioner.