Bruno Żółtowski

Psycholog biznesu, trener, coach. Na co dzień wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji kierowniczych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów w firmach oraz w zwiększaniu wydajności zespołów. Diagnozuje potrzeby organizacji i projektuje procesy rozwojowe dla firm i instytucji.

Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy trenera biznesu, wykładowcy i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozwiązywać problemy Klientów. Przeprowadził 12 000 godzin szkoleń oraz ponad 2000 godzin sesji coachingowych.

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii, studia

z zarządzania zasobami ludzkimi, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu Menedżerskiego.

Prowadzone szkolenia