Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zdalne zarządzanie zespołem – czyli jak zwiększyć efektywność w 5 krokach

Termin

07-09-2020, 08-09-2020, 09-09-2020, 10-09-2020, 11-09-2020, 12-09-2020, 13-09-2020, 14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020

Termin

7.09-11.12.2020

Czas trwania

33 sesje szkoleniowe, każda po 12 godin dydaktycznych

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

12

Adresat

osoby na stanowiskach kierowniczych i koordynujących w służbie cywilnej, zatrudnieni w ministerstwach, KPRM, urzędach centralnych, urzędach terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Cele

Kierowanie czy koordynowanie pracą zespołów rozproszonych to nie to samo co zarządzanie ludźmi pracującymi na miejscu. Trudniej ocenić mowę ciała pracowników, trzeba stosować inne narzędzia do kierowania przepływem pracy oraz dostosować sposoby komunikacji. Z punktu widzenia osoby, która zarządza pracą zespołu efektywna praca zdalna to przede wszystkim zarządzanie oczekiwaniami i pozostanie w stałym kontakcie z zespołem. W dzisiejszym świecie rzadko pracujemy nad zadaniami, które mogą być realizowane w pełni samodzielnie. Wymieniamy się informacjami i dokumentami, wspólnie wyciągamy wnioski. Trudniej jest o to zadbać w momencie rozproszenia zespołu. W takim trybie pracy kluczowe staje się ustalenie konkretnych, transparentnych oczekiwań wobec siebie. Ważne jest, aby każda osoba w zespole wiedziała, kto nad czym pracuje i jak poszczególne elementy połączą się w spójną całość.

Program

  • Organizacja pracy zdalnej zespołu rozproszonego
  • Blaski i cienie pracy zdalnej
  • Kierownik zdalny i zdolny - czyli narzędzia zarządzania na odległość
  • W jaki sposób motywować poszczególnych członków zespołu
  • Integracja przez komunikację czyli - jak wzmocnić zespół rozproszony dzięki właściwej  komunikacji