Beata Adamczyk-Nowak

Trener biznesu, coach, konsultant HR, psycholog. Od 2000 roku prowadzi szkolenia opierając się na rzetelnej, empirycznie sprawdzonej wiedzy. Specjalizuje się w kształtowaniu kompetencji kadry menedżerskiej oraz pracowników firm. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Projektuje procedury rozwojowe oparte na analizie potrzeb szkoleniowych firmy i jej zespołów.

Realizuje projekty szkoleniowe w obszarze zarządzania: komunikowanie się w organizacji, kierowanie zespołem, motywowanie, przywództwo, ocena pracownicza, efektywność osobista.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii, studia

z zarządzania zasobami ludzkimi, szkołę coachingu, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu Menedżerskiego.

Prowadzone szkolenia