Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Prowadzenie rozwojowej rozmowy oceniającej

Termin

20-05-2021, 21-05-2021

Termin

20-21.05.2021

Czas trwania

2 dni, 12  godzin dydaktycznych, w godz. 9.00 - 14.00 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

650.00 PLN

Adresat

Osoby zarządzające dokonujące okresowej oceny pracowników.

Cele

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji społecznych potrzebnych
do prowadzenia ocen i rozmów oceniających z pracownikami.

Efekty szkolenia

Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia rozmów oceniających i rozwojowych z pracownikami oraz planowania działań rozwojowych opartych na wynikach oceny. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia rozmów, których efektem jest uzgodnienie między przełożonym i podwładnym oceny okresowej oraz postawienie celów zawodowych i rozwojowych ocenianemu pracownikowi. 

Program

  1. Przygotowanie do rozmowy z pracownikiem.
  2. Ocena pracownika jako dialog pomiędzy ocenianym a oceniającym

(modele przekazywania rozbudowanych informacji zwrotnych).

  1. Czynniki skutecznej rozmowy oceniającej: budowanie partnerstwa i zaangażowania,.
  2. Agenda rozmowy oceniającej z pracownikiem.
  3. Budowanie poczucia sprawstwa u pracownika - stawianie celów zawodowych i rozwojowych, zasady planowania działań rozwojowych.