Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Jak prowadzić szkolenia zdalne

Termin

09-08-2021, 10-08-2021, 11-08-2021, 12-08-2021, 13-08-2021, 14-08-2021, 15-08-2021, 16-08-2021, 17-08-2021, 18-08-2021, 19-08-2021, 20-08-2021, 21-08-2021, 22-08-2021, 23-08-2021, 24-08-2021, 25-08-2021, 26-08-2021, 27-08-2021, 28-08-2021, 29-08-2021, 30-08-2021, 31-08-2021, 01-09-2021, 02-09-2021, 03-09-2021, 04-09-2021, 05-09-2021, 06-09-2021, 07-09-2021, 08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021

Termin

9 sierpnia - 9 listopada 2021 r.

Czas trwania

16 sesji szkoleniowych, każda po 12 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna.

Liczba uczestników

12

Prowadzący

Bruno Żółtowski

Adresat

Osoby, które prowadzą lub będą prowadzić szkolenia wewnętrzne w służbie cywilnej:

 • liderzy prostego języka,
 • doradcy etyczni i pracownicy, którzy prowadzą w urzędach szkolenia z etyki,
 • trenerzy wewnętrzni.

Cele

Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń online

Efekty szkolenia

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia:

 • potrafią przygotować program szkolenia,
 • znają zasady prowadzenia szkoleń online,
 • potrafią zastosować metody aktywizacji uczestników,
 • znają narzędzia do prowadzenia warsztatów zdalnych.

Program

 1. Wprowadzenie do szkolenia

 2. Przed szkoleniem: badanie potrzeb szkoleniowych, cele, plan szkolenia

 3. Praca trenera podczas szkolenia: podstawowe informacje

 4. Metody aktywizowania uczestników szkoleń online

 5. Narzędzia do prowadzenia szkoleń on-line

 6. Praktyczne zastosowanie narzędzi w szkoleniach zdalnych