Bogdan Artymowicz

radca prawny

Pracownik Urzędu Zamówień Publicznych zaangażowany w prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Wcześniej członek Krajowej Izby Odwoławczej. Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych, prelegent na konferencjach, seminariach, szkoleniach. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia