Anna Dunajewska-Bańka

prawnik-legislator

Pracownik Urzędu Zamówień Publicznych zaangażowany w prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych, prelegent na konferencjach, szkoleniach. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia